ALTTOVIULUJEN VERTAILUA MUSIIKKINÄYTTEIDEN AVULLA

Pekka Mikael Laine
23.10.2009

Alttoviuluvertailu tehtiin toukokuussa 2009 Sipoon kirkossa. Tarkoituksena oli selvittää neljän Pekka Mikael Laineen rakentaman alttoviulun sointieroja äänitettyjen musiikkinäytteiden perusteella. Max Savikangas soitti katkelman omasta sävellyksestään Extraterrestrial sooloalttoviululle, katkelman Hindemithin Soolosonaatista alttoviululle, alttoviulusoolon johdannon Adamin baletista Giselle sekä katkelman J.S.Bach'in sellosarjasta nr. 1 Allemande, jotka Pekka Laine äänitti. Musiikkinäytteet ovat aac (m4a) -muotoisia eikä niitä ole normalisoitu - äänitteiden sointivoimakkuuserot vastaavat todellista soittotilannetta.

Vertailussa mukana olivat alttoviulut

 • Pekka Mikael Laine 1/2002
 • Pekka Mikael Laine 1/2003
 • Pekka Mikael Laine 1/2004
 • Pekka Mikael Laine 1/2005.
 • Musiikkinäytteet alttoviululla Laine 1/2002:

  Laine 1/2002: ET

  Laine 1/2002: Hindemith

  Laine 1/2002: Giselle

  Laine 1/2002: Bach

  Kielet:

  c: Pirastro Oliv Eudoxa
  g: Pirastro Eudoxa
  d: Pirastro Eudoxa
  a: Pirastro Eudoxa

  Musiikkinäytteet alttoviululla Laine 1/2003:

  Laine 1/2003: ET

  Laine 1/2003: Hindemith

  Laine 1/2003: Giselle

  Laine 1/2003: Bach

  Kielet:

  c: D'Addario Zyex
  g: D'Addario Zyex
  d: D'Addario Zyex
  a: D'Addario Zyex

  Musiikkinäytteet alttoviululla Laine 1/2004:

  Laine 1/2004: ET

  Laine 1/2004: Hindemith

  Laine 1/2004: Giselle

  Laine 1/2004: Bach

  Kielet:

  c: D'Addario Zyex
  g: D'Addario Zyex
  d: D'Addario Zyex
  a: D'Addario Zyex

  Musiikkinäytteet alttoviululla Laine 1/2005:

  Laine 1/2005: ET

  Laine 1/2005: Hindemith

  Laine 1/2005: Giselle

  Laine 1/2005: Bach

  Kielet:

  c: Pirastro Eudoxa
  g: Pirastro Eudoxa
  d: Pirastro Eudoxa
  a: Pirastro Eudoxa

  Lyhyt kuvaus soittimien soinnista:

  Laine 1/2002:
  Sointi on fokusoitu, tasainen, ihmisäänenä alttomainen. Alarekisterin sointi on hieman torvimainen, nasaali ja voimaton verrattuna ylärekisteriin. Ylärekisteri on avoin, erotteleva, rikas.

  Laine 1/2003:
  Sointi on neutraali, tasapainoinen, hieman karhea, kokonaisuudessaan kiinteä ja avoin, mutta ei kovin rikas. Ylärekisteri on hieman tukkoinen.

  Laine 1/2004:
  Sointi on terävähkö, mutta tasainen ja voimakas. Alarekisteri on hieman sulkeutunut ja nasaali, ylärekisteri sävykäs ja erotteleva.

  Laine 1/2005:
  Sointi on voimakas, pehmeä ja tumma, hieman tukkoinen, ihmisäänityyppinä baritonimainen. Alarekisterissä on syvyyttä, ylärekisteri on kirkassointinen, vaikka jonkin verran verhoutunut.

  Alttoviuluja ei asetettu paremmuusjärjestykseen. Sointieroja syntyi paitsi soittimien erilaisuudesta ja erilaisista kielistä, myös soittimien käyttöasteesta. Alttoviulu 1/2002 on ollut sen rakentamisesta saakka jatkuvassa käytössä, alttoviuluilla 1/2003 ja 1/2005 on soitettu satunnaisesti ja alttoviulu 1/2004 on ollut lähes käyttämättä. Kun on vertailtu äänitteiltä uuden 1/2002-alttoviulun sointia myöhempiin samalla soittimella tehtyihin äänityksiin, niin on huomattu, että myöhemmissä äänityksissä sointi on selvästi avautunut. Tämä on huomattu myös konserttikuuntelussa. On odotettavissa, että muidenkin Laine-alttoviulujen sointi avautuu, kunhan niillä soitetaan pidempään.

  Pekka Laineen kotisivuosoite: http://www.lainetti.net